עדכונים
 • תוכנת PLMS לניהול הייצור באופגל תמיכה ברגולציות הנדרשות בתעשייה הביטחונית והתעופה: עקיבות ברמה סריאלית של התהליך, ההרכבות, ותוצאות האיכות בפועל.
 • פרויקט מחסן אוטומטי WMS ב BTL - חברת פסגה יישמה בהצלחה תוכנה לניהול ותפעול מחסן אוטומטי ב - BTL, התוכנה עובדת באינטגרציה עם מערכת פריוריטי.
 • הפעלת מודול זימון במפעל עיבוד שבבי בריקור - שילוב אינטגרלי של הזימון בתוכנת PLMS MES מאפשר תכנון יעיל מבוקר .
 • מחשוב רצפת הייצור בחברת כבירן - ניהול רצפת הייצור במפעל היציקות, במפעל המתכת וההרכבה, קבלני משנה, תמיכה ברגולציות תעופה ובטחון.
 • Plant Manager for Mobile - מודול חדש של תוכנת PLMS MES על פלטפורמה של טלפון נייד / מסופון / טאבלט.
 • יישום מוצלח של תוכנת PLMS MES לניהול הייצור ב צ.ל.פ מקבוצת תדביק שליטה ובקרה בזמן אמת. קישור למכונות, איכות ומעבדה.
 • הרחבה מימוש תוכנת PLMS MES בחברת VPG בחולון פתרון Paperless להנדסה , תפ"י , תפעול , מכונות , איכות , SPC , Big Data לתחקור מעמיק .
 • ... ...

תוכנה לניהול רצפת הייצור בבית דפוס – בעזרת תוכנת PLMS

המטרה – לספק פתרון תוכנה מקיף לכל תהליכי בחברה: משלב התכנון, תהליך קדם דפוס, הדפסה, חיתוך, שטאנץ, פוייל, UV, חלונות, למינציה, הצמדה, הדבקה ואריזה.

התועלות: הגדלת היעלות התפעולית בשרשרת, שיפור האיכות, זיהוי פחתים וסיבותיהם, זיהוי עצירות וסבותיהם, הקטנת טעויות ע"י בקרה כי הייצור מתבצע ע"פ ההגדרות המדויקות.

תחנות עבודה ודיווח בקווי הייצור - מסכי מגע על גבי Tablet.
תכולת הפתרון:

 • הקמת מפרט "קדם ייצור" כנגד דרישת לקוח (הגדרה מפורטות של כל המאפיינים עבור כל התהליך ).
 • קבלת הזמנות לקוח מתוכנת ERP חשבשבת.
 • "פקודת עבודה" - יצירת פק"ע עבור כל הזמנת לקוח.
 • הגדרת תהליך הייצור לפק"ע בצורה דינמית, או העתקה של התהליך מקיים.
 • הגדרת מספר יחדות לגיליון אשר יודפסו בתהליך ההדפסה וכן את התחנה בה יתבצע פיצול אוטומטי של הגיליונות ליחידות.
 • אפשרות לחבר מספר הזמנות שונות לפקע אחת בתהליך ההדפסה.
 • שחרור הפקע לייצור.
 • קביעת תוכנית עבודה לכל תחנה.
 • מסכי ( (Touch Screen בקווי הייצור - Tablet או PC.
 • כל המידע הנחוץ בנוגע לייצור, מוצג לעובד בצורה נוחה בלחיצת כפתור.
 • יצירת משטח חדש וקידום אוטומטי לשלב הבא.
 • דיווחי פחת וסיבות.
 • דיווחי עצירות וסיבות עצירה.
 • פיצול אוטומטי של הגיליון ליחידות.
 • יצירת מדבקות ברקוד ודפי משטח.
 • מסכי ניהול לשליטה בצרה גרפית המציגה מצב מכונה ובזמן אמת .
 • ניתוחי תפוקות ויעילות הייצור בטווח תאריכים לכל שלב בייצור:
  • תפוקות מכונה.
  • עצירות / תקלות וסיבות.
  • פחתים וסיבות.

לתאום מצגת / Demo - מודל הייצור לדפוס ואריזה