עדכונים
 • תוכנת PLMS לניהול הייצור באופגל תמיכה ברגולציות הנדרשות בתעשייה הביטחונית והתעופה: עקיבות ברמה סריאלית של התהליך, ההרכבות, ותוצאות האיכות בפועל.
 • פרויקט מחסן אוטומטי WMS ב BTL - חברת פסגה יישמה בהצלחה תוכנה לניהול ותפעול מחסן אוטומטי ב - BTL, התוכנה עובדת באינטגרציה עם מערכת פריוריטי.
 • הפעלת מודול זימון במפעל עיבוד שבבי בריקור - שילוב אינטגרלי של הזימון בתוכנת PLMS MES מאפשר תכנון יעיל מבוקר .
 • מחשוב רצפת הייצור בחברת כבירן - ניהול רצפת הייצור במפעל היציקות, במפעל המתכת וההרכבה, קבלני משנה, תמיכה ברגולציות תעופה ובטחון.
 • Plant Manager for Mobile - מודול חדש של תוכנת PLMS MES על פלטפורמה של טלפון נייד / מסופון / טאבלט.
 • יישום מוצלח של תוכנת PLMS MES לניהול הייצור ב צ.ל.פ מקבוצת תדביק שליטה ובקרה בזמן אמת. קישור למכונות, איכות ומעבדה.
 • הרחבה מימוש תוכנת PLMS MES בחברת VPG בחולון פתרון Paperless להנדסה , תפ"י , תפעול , מכונות , איכות , SPC , Big Data לתחקור מעמיק .
 • ... ...

איסוף נתוני איכות ברצפת הייצור בסביבת Paper less

תוכנת PLMS מאפשרת לאסוף ולתעד בצורה נוחה את נתוני האיכות בפועל .
איסוף הנתונים יכול להתבצע על ידי דיווחי העובד, ניתן גם לאסוף אוטומטית נתונים מתוך ציודי הבדיקה.

קיימים שלושה רכיבים בפתרון של פסגה:

הגדרות

 • מפרטי האיכות, ערכי המטרה והטולרנסים ברמת פריט / שלב בייצור.
 • הגדרה מהן דיווחי האיכות ומהן דיווחי החובה.
 • אפשרות להגדיר שדות Text ברמות שונות להזנת מלל רלוונטי אותו רוצים לשמור כחלק מהתיעוד.

הוראות עבודה ודיווח איכות בפועל

 • יצירה והפקה של מדבקות ברקוד, לוטים, מספרים סריאליים (אופציונאלי).
 • הזדהות – Sign on .
 • הצגת Template המכיל מפרטי איכות נדרשים לפריט.
 • הזנת נתוני האיכות במסכי דיווח נוחים.
  • ברמת פקודת עבודה / פריט .
  • ברמת לוט.
  • ברמת מספר סריאלי .
 • בזמן הדיווח, מתבצעת בקרה על הנתונים המוזנים , דבר המבטיח את אמינות הנתונים. במידה ויש חריגה מערכי המטרה, ניתן להעביר לפעולת חריגה.
 • שמירת הנתונים במסד הנתונים המרכזי, מאפשר לבצע תחקורים רוחביים בחתכים שונים.

דוחות ניהוליים ותפעוליים

 • תג שמיש.
 • דוח ATR – Acceptance Test Result (בכל רמה נדרשת).
 • דוח ניתוחי איכות בפועל בחתכים שונים.
 • ניתן לשלב מסכי SPC .
 • ניתן לייצא נתונים לצורך תחקור:
  • לאקסל, PDF .
  • לתוכנות איכות חיצוניות כמו JMP .

ברקוד מסופון
לפרטים נוספים בנושא: צור קשר