עדכונים
  • תוכנת PLMS לניהול הייצור באופגל תמיכה ברגולציות הנדרשות בתעשייה הביטחונית והתעופה: עקיבות ברמה סריאלית של התהליך, ההרכבות, ותוצאות האיכות בפועל.
  • פרויקט מחסן אוטומטי WMS ב BTL - חברת פסגה יישמה בהצלחה תוכנה לניהול ותפעול מחסן אוטומטי ב - BTL, התוכנה עובדת באינטגרציה עם מערכת פריוריטי.
  • הפעלת מודול זימון במפעל עיבוד שבבי בריקור - שילוב אינטגרלי של הזימון בתוכנת PLMS MES מאפשר תכנון יעיל מבוקר .
  • מחשוב רצפת הייצור בחברת כבירן - ניהול רצפת הייצור במפעל היציקות, במפעל המתכת וההרכבה, קבלני משנה, תמיכה ברגולציות תעופה ובטחון.
  • Plant Manager for Mobile - מודול חדש של תוכנת PLMS MES על פלטפורמה של טלפון נייד / מסופון / טאבלט.
  • יישום מוצלח של תוכנת PLMS MES לניהול הייצור ב צ.ל.פ מקבוצת תדביק שליטה ובקרה בזמן אמת. קישור למכונות, איכות ומעבדה.
  • הרחבה מימוש תוכנת PLMS MES בחברת VPG בחולון פתרון Paperless להנדסה , תפ"י , תפעול , מכונות , איכות , SPC , Big Data לתחקור מעמיק .
  • ... ...

מהו מדד OEE למדידת יעילות?

מדד OEE משמש למדידת יעילות בארגונים יצרניים.
מדד OEE הוא מכפלה של שלושה גורמים.
OEE = Availability * Performance * Quality
Availability = היחס שבין זמן עבודה בפועל לזמן העבודה המתוכנן.
Performance = היחס שבין זמן ייצור ליחידה בפועל לזמן ייצור יחידה אופטימאלי.
Quality = היחס שבין כמות טובין שיוצר לסה"כ הכמות.

האתגר – איסוף נתונים אמין

על מנת להבטיח אמינות נתונים גבוהה ושימוש מושכל בהם,
יש חשיבות להקפיד על איסוף נתונים אמין ומקיף בדרך הבאה:

המידע אותו אוספים יגיע בצורה אוטומטית ככל שניתן (דוגמת תפוקה ממכונה, עצירות, שימוש בברקוד, מסופונים, וכו').

שמירת המידע יהיה באופן כזה שניתן לעשות בו שימוש, למשל המידע על טמפרטורה של מכונה בזמן נתון הוא חשוב וניתן לעשות בו שימוש כאשר הוא קשור לפקודת העבודה, לתהליך ואף לאיכות.

מדידת ה-OEE נועדה להגדיל את התפוקה והניצולת של המכונות, לנתח פסילות של מוצרים וסיבותיהן, ובכך לשפר את האיכות, לזהות עצירות ותקלות מכונה שחוזרות על עצמן ופתרונן.

בנוסף נועדה מדידת ה-OEE לתת כלים למנהלים ולאנשי התפעול לתחקור רוחבי בחתכים שונים.

לפרטים נוספים בנושא: צור קשר