עדכונים
 • תוכנת PLMS לניהול הייצור באופגל תמיכה ברגולציות הנדרשות בתעשייה הביטחונית והתעופה: עקיבות ברמה סריאלית של התהליך, ההרכבות, ותוצאות האיכות בפועל.
 • פרויקט מחסן אוטומטי WMS ב BTL - חברת פסגה יישמה בהצלחה תוכנה לניהול ותפעול מחסן אוטומטי ב - BTL, התוכנה עובדת באינטגרציה עם מערכת פריוריטי.
 • הפעלת מודול זימון במפעל עיבוד שבבי בריקור - שילוב אינטגרלי של הזימון בתוכנת PLMS MES מאפשר תכנון יעיל מבוקר .
 • מחשוב רצפת הייצור בחברת כבירן - ניהול רצפת הייצור במפעל היציקות, במפעל המתכת וההרכבה, קבלני משנה, תמיכה ברגולציות תעופה ובטחון.
 • Plant Manager for Mobile - מודול חדש של תוכנת PLMS MES על פלטפורמה של טלפון נייד / מסופון / טאבלט.
 • יישום מוצלח של תוכנת PLMS MES לניהול הייצור ב צ.ל.פ מקבוצת תדביק שליטה ובקרה בזמן אמת. קישור למכונות, איכות ומעבדה.
 • הרחבה מימוש תוכנת PLMS MES בחברת VPG בחולון פתרון Paperless להנדסה , תפ"י , תפעול , מכונות , איכות , SPC , Big Data לתחקור מעמיק .
 • ... ...

יישום מוצלח של מערכת MES לצד מערכת ה- ERP

מאמר זה מתאר בקצרה את המאפיינים לתהליך מימוש פרויקט מחשוב רצפת ייצור MES ומחדד את הנקודות המבדילות אותו ממערכת ה ERP פרויקטי ה-MES מתבצעים לרוב לאחר פרויקט ERP בארגון או במקביל אליו, מאחר ותכולת מערכת ה-ERP אינה מאפשרת למחשב את רצפת הייצור.

קיימים מספר הבדלים מהותיים בין פרויקטי MES ל-ERP כמוצג להלן:

ERP Vs MES

נושא ERP MES
אינטגרטיביות עוסק בתחומים רבים של ניהול הארגון עם דגש חזק על נושא האינטגרטיביות והחלפת מודולים שיושמו באופן עצמאי במערכת אחת. מתמקד ברצפת הייצור בלבד.
אופי המידע תהליכים עסקיים וטרנזקציות ניהוליות טכנולוגיה ובקרה (IT ונתוני Real Time)
אמצעי איסוף מידע הקלדה ידנית / ממשקים מסופון / מסכי מגע / בקרים / מכונות
תמונת המחשוב בתחילת הפרויקט מידע ממוחשב ברובו מידע ידני ברובו

יעדים נפוצים בפרויקט MES :

ברוב פרויקטי ה-MES הוגדרו בין השאר, היעדים הבאים:
 • שיפור השליטה והבקרה ברצפת הייצור,השגת נראות (visibility) ידע זמין ונגיש,צמצום הצורך בתשאול עובדים ובצוע תחקירים. 
 • יעילות תפעולית – ניתוחי תפוקות, עצירות, פסילות.
 • איכות –שיפור הבקרה ותמיכה בתהליכי שיפור מתמיד של איכות המוצר הסופי ותהליכי ייצורו.
 • סטנדרטיזציה של תהליכים - הנושא חשוב בעיקר בארגונים המייצרים מנות ייצור קטנות / שינויים רבים ( High mix Low Volume)
 • אוטומציה–לשם השגת יכולות עקיבות דו כיוונית בייצור המוצר (אצווה/ Traceability / מספר סידורי) בהיבטים של: תשומות, מרכזי עבודה, מכונות, נתוני בדיקה ועוד.

ביצוע הפרויקט:

פרויקט מוצלח מחייב ניהול במקביל של שלושה תתי פרויקטים : ריכוז וניהול הידע הייצורי מתודולוגיית איסוף הנתונים ושיפור הנראות של מצב רצפת הייצור בזמן אמת.  להלן דגשים ושלבים במהלכו:

הגורם האנושי

הצלחת הפרויקט מחייבת שתוף פעולה של אנשי הייצור, חלקם מבוגרים וחסרי ידע בתחום המחשוב, בעברת הידע שנצבר למערכת כללים ממוחשבת וברורה. ההנהלה נדרשת להציג לגורמים אלו את חשיבות הפרויקט לארגון וכן יש לתמוך במהלך השינוי בכדי לאפשר העברת ידע חלקה ומקיפה ככל האפשר.

תיחום

MES יכול להיות פרויקט רחב היקף או פרויקט קטן יותר בשלושת מימדיו: פרויקט

סביבת הייצור המשולבת בפרויקט: כלל הייצור, אחד התחומים בייצור, מחלקה ספציפית...

פונקציונאליות: ניהול ייצור, מעקב הסמכות, מעקב ציודים...

קישוריות: היקפי בצוע האוטומציה של איסוף הנתונים.

שלבי הפרויקט

שלב א' – אפיון:

הכירות עם המצב הקיים, נקודות החוזק והחולשה, מיקוד בתהליכים המרכזיים שקורים בייצור ולא במקרי קצה. הגדרה של נקודות איסוף הנתונים ושיטת האיסוף (אוטומטי ככל שניתן), אינטגרציה ל- ERP. העבודה מתבצעת מול מנהלי התפעול והייצור,  גורמי איכות, תפ"י, הנדסה וטכנולוגיה. בסיום השלב מוגש לאישור הלקוח מסמך אפיון מפורט.

שלב ב' - איסוף וארגון הנתונים:

בשלב זה נאספים נתוני מכונות, ניתובים של המוצרים - השלבים שהמוצר עובר במרכזי העבודה ועוד. המידע נאסף מתיקי ייצור ידניים, אקסל, מחלקת הנדסה איכות ועוד. שלב זה דורש תשומות עבודה של אנשי בקרת תצורה ומשתמשים שיכולים לסייע באיתור המידע. הארגון מגלה בשלב זה טעויות בתיעוד שבוצע ללקוחות, מידע שגוי או חסר המביא לבצוע השלמות לשם עדכניות של הנתונים.

שלב ג' – הגדרה וקונפיגורציה של המערכת הממוחשבת:

בשלב זה מוגדרים: שיטות איסוף הנתונים והבאתם למערכת הממוחשבת והגדרה טכנית של המערכת: לוגיקה של תהליכים, ארגון ועיצוב מסכי העבודה ועוד. הדגש עובר מסביבת העבודה הקיימת לסביבת העבודה החדשה. מתבצעות מספר אינטראקציות עם משתמשי מפתח שבמהלכן מתבצעים שיפורים ושינויים של ההגדרות המערכת עד לשלב בו המערכת הגנרית (ללא ביצוע התאמות) מוגדרת. מושם דגש על טכנולוגיות המקלות באיסוף המידע (בקרים, מסופונים, ברקוד ועוד) וכן יש להקפיד על פשטות הצגת המידע לעובדים בייצור. דוחות ניהוליים ומצגי מידע מרכזיים מתבצעים כבר בשלב זה.

שלב ד' – אישור מערכת:

המערכת, לאחר בצוע ההתאמות הנדרשות וסיום מהלכי האינטגרציה למערכות ה-ERP והבקרה מובאת לאישור הלקוח. הלקוח מדמה את הפעלת המערכת באמצעות תסריטי בדיקה, מקיפים ככל האפשר, ומשלב גורמים שונים בארגון בתהליך זה. זהו שלב קריטי שנדרש לבצוע ביסודיות בכדי לוודא שהמערכת שתופעל בארגון נותן מענה תקין ואמין. 

שלב ה' - הדרכות והסבות:

מתבצע תוך שילוב של מנהל המערכת מטעם הלקוח ומשתמשי המפתח, שצברו ידע במערכת החדשה במהלך מעורבותם בשלבים הקודמים. ההדרכות מתבצעות לכל בעל עניין שייקח חלק בעבודה מול המערכת הממוחשבת ומטרתן להבטיח פעולה חלקה ככל האפשר. מוקם מרכז תמיכה ((Help Desk אשר ישרת את משתמשי הארגון בעת הפעלת המערכת ולאחריה. כמו כן מוגדרים עזרי הדרכה ותיעוד בהתאם לנדרש.

שלב ו' - עלייה לאוויר:

שלב קריטי – לשם המחשה נדגיש כי הארגון מנותק מהמערכת הקודמת ומחובר ונושם דרך המערכת החדשה ולכן יש לבצע בקפידה את ניהול הסיכונים של שלב זה. ניתן לצמצם סיכונים על ידי ביצוע עליה מדורגת לאוויר, מתן תמיכה באופן מקיף וכן לבצע את העלייה לאוויר במועד בו הפעילות בייצור אינה מרובה. מתבצע שימוש רב בדוחות ומצגי מידע בכדי לוודא שהמידע זורם באופן תקין ואמין ומתאפשרת קבלת החלטות אופרטיביות על בסיס נתוני המערכת.

לסיכום:

מהפיכת המחשוב עוברת לרצפת הייצור, לאחר שבוצעה בסביבה ההיקפית / ניהולית של הארגון התעשייתי. הצלחת הפרויקט תביא לשיפור בפעילות העסקית של הארגון והגברת יכולתו התחרותית בחלק חשוב זה של שרשרת האספקה. הקפדה על המאפיינים הייחודים של פרויקט מחשוב רצפת הייצור, כפי שהוצגו במאמר, תביא למיצוי פוטנציאל השיפור באופן המיטבי.

לפרטים נוספים בנושא: צור קשר