עדכונים
 • תוכנת PLMS לניהול הייצור באופגל תמיכה ברגולציות הנדרשות בתעשייה הביטחונית והתעופה: עקיבות ברמה סריאלית של התהליך, ההרכבות, ותוצאות האיכות בפועל.
 • פרויקט מחסן אוטומטי WMS ב BTL - חברת פסגה יישמה בהצלחה תוכנה לניהול ותפעול מחסן אוטומטי ב - BTL, התוכנה עובדת באינטגרציה עם מערכת פריוריטי.
 • הפעלת מודול זימון במפעל עיבוד שבבי בריקור - שילוב אינטגרלי של הזימון בתוכנת PLMS MES מאפשר תכנון יעיל מבוקר .
 • מחשוב רצפת הייצור בחברת כבירן - ניהול רצפת הייצור במפעל היציקות, במפעל המתכת וההרכבה, קבלני משנה, תמיכה ברגולציות תעופה ובטחון.
 • Plant Manager for Mobile - מודול חדש של תוכנת PLMS MES על פלטפורמה של טלפון נייד / מסופון / טאבלט.
 • יישום מוצלח של תוכנת PLMS MES לניהול הייצור ב צ.ל.פ מקבוצת תדביק שליטה ובקרה בזמן אמת. קישור למכונות, איכות ומעבדה.
 • הרחבה מימוש תוכנת PLMS MES בחברת VPG בחולון פתרון Paperless להנדסה , תפ"י , תפעול , מכונות , איכות , SPC , Big Data לתחקור מעמיק .
 • ... ...

הגדלת היעילות התפעולית ברצפת הייצור

רצפת הייצור הוא אזור עתיר משאבים: מכונות, חומרי גלם, אנשים, ציוד, ולכן גלום בו פוטנציאל רב להתייעלות.

ארגונים רבים הגדילו את השליטה והבקרה בתהליכי הייצור, ובמיוחד ברצפת הייצור, ובכך תרמו תרומה ישירה להגדלת התפוקה והרווחיות.

תועלות אלו ניתנות למימוש בהשקעה כספית סבירה הנובעת מיישום של טכנולוגיה מתמחה וממוקדת ברצפת הייצור.

רצפת הייצור היא אזור עתיר משאבים: מכונות, חומרי גלם, אנשים, ציודים - ולכן גלום בה פוטנציאל רב להתייעלות.

הורדת עלויות:

קיימים מספר אזורים ודרכים להורדת העלויות:
 • שיפור ניצולת של מכונות.
 • זיהוי סיבות פסילה שחוזרות על עצמן בתהליך ומניעתם.
 • שפור איכות המוצר והקטנת פחתים.
 • זיהוי ופתרון תקלות ובעיות שחוזרות על עצמן.
 • הורדת עלויות ייצור על ידי ניצול נכון של חומרי הגלם.
 • סנכרון מידע יעיל בין הגורמים השונים (ישיבות...).
 • גמישות – שיפור זמן התגובה וההערכות לשינוי רגולטיבי, משבר, בעיית איכות.
 • ייצוב תהליכים הנדסיים.
 • תהליכי האספקה. אופטימיזציה של
 • קיצור הזמן בהורדה מפיתוח לייצור.
 • סטנדרטיזציה, שליטה ובקרה באתרי ייצור שונים.
 • אכיפה ובקרה של שינוים הנדסיים.

מיפוי מערכות:

מיפוי מערכות וכלים קיימים הוא כלי חיוני לצורך שיפור השליטה והבקרה על תהליך הייצור. בין היתר כולל המיפוי:
 • OEE אוטומציה של איסוף הנתונים וניתוחם.
 • מיקוד במדידה של הייצור בפועל. ניתוח הנתונים על מנת לשפר את הפרודוקטיביות והקטנת עלויות הייצור בהיבטים של: תפוקות, איכות, זיהוי והפצה של בעיות וצמצומן.

השיטה:

איסוף נתוני ייצור ממכונות / בקרים ואנשים בזמן אמת שכולל את הנתונים הבאים: תפוקות כמותיות ליחידת זמן, עצירות, אחוז טובים / פסולים והסיבות, זמן מושקע בעצירות מכונה בגין תקלות, עצירה של מכונה בגין חוסר בחומרי גלם או ב"עבודה".
המידע הנאסף נשמר בצורה חכמה כך שניתן להציג את הנעשה ברצפה בזמן אמת וכן לספק לגורמי הייצור וההנהלה סטים של דוחות וגרפים, על מנת לנתח ולזהות בעיות שחוזרות על עצמן ובכך לשפר את ביצועי החברה.

לפרטים נוספים בנושא: צור קשר