עדכונים
 • תוכנת PLMS לניהול הייצור באופגל תמיכה ברגולציות הנדרשות בתעשייה הביטחונית והתעופה: עקיבות ברמה סריאלית של התהליך, ההרכבות, ותוצאות האיכות בפועל.
 • פרויקט מחסן אוטומטי WMS ב BTL - חברת פסגה יישמה בהצלחה תוכנה לניהול ותפעול מחסן אוטומטי ב - BTL, התוכנה עובדת באינטגרציה עם מערכת פריוריטי.
 • הפעלת מודול זימון במפעל עיבוד שבבי בריקור - שילוב אינטגרלי של הזימון בתוכנת PLMS MES מאפשר תכנון יעיל מבוקר .
 • מחשוב רצפת הייצור בחברת כבירן - ניהול רצפת הייצור במפעל היציקות, במפעל המתכת וההרכבה, קבלני משנה, תמיכה ברגולציות תעופה ובטחון.
 • Plant Manager for Mobile - מודול חדש של תוכנת PLMS MES על פלטפורמה של טלפון נייד / מסופון / טאבלט.
 • יישום מוצלח של תוכנת PLMS MES לניהול הייצור ב צ.ל.פ מקבוצת תדביק שליטה ובקרה בזמן אמת. קישור למכונות, איכות ומעבדה.
 • הרחבה מימוש תוכנת PLMS MES בחברת VPG בחולון פתרון Paperless להנדסה , תפ"י , תפעול , מכונות , איכות , SPC , Big Data לתחקור מעמיק .
 • ... ...

תיק ייצור אלקטרוני

תיק ייצור אלקטרוני מאפשר לרכז את כל ידע הייצור במקום אחד וליצור סטנדרטיזציה של תהליך הייצור ושימורו במקום אחד.

תיק ייצור אלקטרוני, מאפשר לרכז ולנהל את כל ידע היצור במערכת אחת. במרבית הארגונים היצרניים, תשתיות הנתונים בנושאים הקשורים באך לייצר מפוזרים בין מערכות שונות.

תיק הייצור צריך להכיל את מרכיבי התהליך וה-BOM כפי שתוכננו על ידי הפיתוח. התיק צריך גם לשרת את אנשי התפ"י (תכנון, פיקוח, ייצור), מפעילים ואנשי הייצור.

לכן תיק ייצור אופטימאלי שייתן כלי לעבודה היומיומית, יקטין את כמות הניירת והטעויות בייצור, צריך להחיל את הנושאים הבאים:

 • הגדרת משאבי הייצור.
 • היררכית הקשרים בין הישויות בייצור.
 • הגדרת פרמטרי הייצור ברמת: פריט / שלב / מכונה.
 • הגדרת פרמטרים של ציודי הבדיקה האוטומטים אם קיימים.
 • יכולת טעינת המפרטים למכונה בשלב ה-.Setup
 • הגדרת פרמטרי איכות, ערכי מטרה וטולרנסים.
 • הגדרת עץ מוצר, פורמולות, נוסחאות, ח"ג (חומרי גלם) חילופיים ברמת פרטנית.
 • קלטים נדרשים עבור כל שלב.
 • קישור מסמכים הקשורים לכל שלב.
 • הדפסה של תיק מוצר מלא לפני הורדה לייצור (במידה ומחליטים ללוות את הפק"ע עם נייר בייצור).
 • הצגה של חוקי הייצור, Work Instructions למפעיל בקו בצורה אלקטרונית.
 • כלים שיאפשרו להצליב בצורה נוחה בין "האיך לייצר" הקיים במערכת לבין פרמטרי הייצור בפועל.
 • ממשק למערכת ה-ERP.

תועלת לארגון

תועלת לארגון ביישום תיק ייצור אלקטרוני:
 • סטנדרטיזציה של תהליכי הייצור, שמירת הידע הייצורי המפוזר במערכות שונות כגון: ERP מסמכים, בראש של העובדים במערכת אחת, הקטנת טעויות, תשתית לשיפור טיוב ושיפור נתוני התהליך.
 • סנכרון כל הידע במערכת אחת והפיכתו לזמין לצרכנים השונים בארגון. הקטנת הניירת ועוד.
לפרטים נוספים בנושא: צור קשר